National Emblem of Kazakhstan

Официальный сайт

Президента Республики Казахстан

Официальный сайт

Президента Республики Казахстан

Государственный советник


Приветственное слово Государственного секретаря РК Абдыкаликовой Г.Н. на круглом столе «Правозащитная деятельность государства и институтов гражданского общества»

Қадірлі қауым!

Баршаңызды Біріккен Ұлттар Ұйымы Бас Ассамблеясының Адам құқықтарының жалпыға бірдей декларациясы қабылданғанына 70 жыл толуымен және бүгінгі Халықаралық Адам құқығы күнімен құттықтаймын.

Әлемнің көп елдерінің, соның қатарында Қазақстанның да Конституциясына Адам құқықтарының жалпыға бірдей декларациясының негізгі ережелері мен қағидаттары енген.

Қазақстан Республикасының басымдығы бар бағыты, жоғары құндылығы – адам құқығы.

Ұлы Дала Елінің ежелгі мемлекеттік саясатының негізгі өзегі де осыған бағытталғанын атап өткім келеді. Құқықтық мәдениетті бойына сіңірген қазақ халықтық демократияны ұстанған. Ұлыстың ең құдіретті ханы болған 16-ғасырдағы «Қасым ханның қасқа жолы», одан кейінгі ел аузында «Еңсегей бойлы» атанып кеткен «Есім ханның ескі жолы», 17-ғасырдағы Әз Тәуке хан тұсындағы «Жеті жарғы» тәрізді заңдық-құқықтық ережелер өмірдің барлық саласында кеңінен қолданылған.

Тәуелсіздік алған сәттен бастап, Қазақстан Республикасы адам құқығы бойынша 70-тен астам халықаралық келісімшартты ратификациялады. Ата Заңымыздың 30 бабы адам құқығы мен бостандықтарын сақтау мен қорғау мәселесіне арналған.

Егемендігінің 27 жылы ішінде еліміз әлеуметтік-экономикалық, қоғамдық-саяси, рухани-мәдени салада, сондай-ақ адам құқығын сақтау мен қорғауда елеулі жетістіктерге жеткенін білесіздер.

Қазір Қазақстан Республикасы Біріккен Ұлттар Ұйымының Қауіпсіздік Кеңесіндегі Тұрақты емес мүшесі ретіндегі өз қызметін абыроймен аяқтап келеді.

Аталған кезеңде БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесі төрағасының Қақтығыстарды болдырмаудың барлығын қамтитын стратегиясына арналған бірегей мәлімдемесі қабылданды.

Ел Президенті Нұрсұлтан Назарбаев ұйымның Бас Ассамблеясының 70-ші сессиясында Мемлекеттердің жаһандық контртеррористік коалициясын құру жөнінде идея айтты. Оның негізінде Терроризмнен азат әлемге қол жеткізу тәртібі кодексі әзірленіп, қабылданды.

Қазақстан Қауіпсіздік Кеңесінің Ауғанстан/Талибан, ИГИЛ/ДАИШ/Әл-Каида және Сомали/Эритрея комитеттерінің төрағасы ретінде жұмысын жалғастыруда.

Уважаемые дамы и господа!

Глава государства в Послании народу «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни» подчеркнул: «Верховенство права – это ключевой фактор успеха наших реформ».

Проводимые в Казахстане масштабные преобразования направлены на системную защиту прав человека, в основу которых заложены принципы Всеобщей декларации прав человека.

Как известно, концепт «права человека» впервые был упомянут во французской «Декларации прав человека и граждан», принятой в 1789 году.

В Казахстане развитие национальной системы защиты прав человека основано на прочном экономическом фундаменте и повышении качества жизни граждан, которое является детерминирующим фактором правового развития страны.

Инициированные Президентом План нации, Третья модернизация, Пять социальных инициатив Президента, программы «Рухани жанғыру» и «Цифровой Казахстан», приоритеты «Семи граней Великой степи» направлены на достижение главной цели Стратегии - 2050 - вхождение в число 30-ти развитых стран мира на основе стабильного роста доходов, повышения качества жизни, создания комфортной среды проживания.

В целях обеспечения правозащитной деятельности проводятся качественные преобразования в работе правоохранительных органов и судебной системы.

Для этого разработана Дорожная карта по модернизации органов внутренних дел, которая предусматривает проведение свыше 50 мероприятий.

Будут внедрены современные форматы работы полиции с населением, созданы фронт-офисы по принципу «одного окна», разработаны новые критерии оценки деятельности, отражающие качество выполнения функций полиции и состояние безопасности граждан.

Для модернизации судебной системы предусматривается принятие закона, направленного:

- на качественное развитие и обновление кадров судебной системы;

- усиление гарантий независимости судей;

- исключение неправомерного влияния на них.

Главная цель принимаемых мер - повышение доверия и удовлетворенности общества полицейскими и судами.

Это позволит на основе верховенства права обеспечить законность и безопасность, которые являются  неотъемлемой частью прав человека.

В завершение позвольте выразить благодарность международным институтам, правозащитным НПО за эффективное сотрудничество в сфере защиты прав человека.

Желаю участникам «круглого стола» успешной работы.

Құрметті қауым!

Қазақта көнеден жеткен «Әділ төрелік – алтын таразы» деген қанатты сөз бар. Баршаңызға әділеттілік жолында зор табыс тілеймін!

Келе жатқан Қазақстанның ұлттық мерекесіТәуелсіздік күнімен шын жүректен құттықтаймын.

Тыңдағандарыңызға рахмет.


Вернуться назад Вернуться назад Twitter Facebook Печать